Τι πρέπει να ‘χει ένα έρημο πουλί;
Πρώτο, να πετά πάντα στο πιο ψηλό σημείο.
Δεύτερο, να μην το νοιάζει η συντροφιά
ακόμη κι από τα αδέλφια του.
Τρίτο, να στρέφει πάντα το ράμφος του κατά τους ουρανούς.
Τέταρτο, δεν έχει ένα ορισμένο χρώμα.
Πέμπτο, κελαηδά πολύ απαλά.

Άγιος Ιωάννης του Σταυρού
Λόγια Φωτός και Αγάπης